за Христос

А Исус отговори: Истина ви казвам: Ако имате вяра и не се усъмните, не само ще извършите стореното на смокинята, но даже ако кажете на този хълм: Вдигни се и се хвърли в морето!, ще стане.

Слушай Матей 21:21
Матей 21:21

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Матей 21:21

Когато учениците изразяват учудване от внезапното изсъхване на дървото, Господ им казва, че стига да имат вяра, те биха могли да извършат и по-големи чудеса. Биха могли да кажат на една планина ,Дигни се и се хвърли в морето!“ и това ще стане. И всичко, каквото и да поискат в молитва, ще стане.

И отново трябва да обясним, че всички тези обещания - на пръв поглед неоснователни - трябва да се разбират в контекста на цялото Библейско учение. 22 ст. не означава, че християните могат да молят за каквото си поискат и да мислят, че ще го получат, а трябва да се молят според условията, дадени от Библията.

Други преводи на Матей 21:21:

Исус им отговори: Истина ви казвам: ако имате вяра и не се съмнявате, не само ще можете да направите същото, което аз направих с това дърво, но и ако кажете на тази планина: Стани и скочи в морето!, така и ще стане.
/Съвременен превод 2004/
А Иисус в отговор им каза: Истина ви казвам: ако имате вяра и не се усъмните, не само ще извършите стореното на смокинята, а даже ако кажете на този хълм: Вдигни се и се хвърли в морето, ще стане.
/Верен 2002/
А Исус отговори: Истина ви казвам: Ако имате вяра и не се усъмните, не само ще извършите направеното на смокинята, но даже ако кажете на този хълм: Вдигни се и се хвърли в морето!, ще стане.
/Библейско общество 2000/
А Исус в отговор им рече: Истина ви казвам: Ако имате вяра, и не се усъмните, не само ще извършите стореното на смоковницата, но даже, ако речете на тоя хълм: Дигни се и хвърли се в морето, ще стане.
/Протестантски 1940/
А Иисус им отговори и рече: истина ви казвам: ако имате вяра и не се усъмните, не само това, що беше извършено със смоковницата, ще извършите, но, ако и на тая планина кажете: дигни се и се хвърли в морето, - ще бъде;
/Православен/
А Исус отговори и рече им: Истина ви казвам, ако имате вера, и не се усъмните, не токо делото на смоковницата ще направите, но и на тази гора ако речете: Дигни се и хвърли се в морето, ще бъде.
/Цариградски/
Jesus answered and said unto them, Verily I say unto you, If ye have faith, and doubt not, ye shall not only do this which is done to the fig tree, but also if ye shall say unto this mountain, Be thou removed, and be thou cast into the sea; it shall be done.
/KJV/