за Христос

Чуваш ли какво казват тези? А Исус им отговори: Чувам. Не сте ли чели никога тези думи:
"От устата на младенците и сучещите
приготвил си хвала"?

Слушай Матей 21:16
Матей 21:16

Препратки:

Други преводи на Матей 21:16:

и го попитаха: Чуваш ли какво казват тези деца?
Исус им отговори: Чувам. А вие никога ли не сте чели: Научил си децата и бебетата да те прославят?
/Съвременен превод 2004/
Чуваш ли какво казват тези? А Иисус им каза: Да. Не сте ли чели никога: "От устата на младенците и сучещите приготвил си хвала"?
/Верен 2002/
Чуваш ли какво казват тези? А Исус им каза: Чувам. Не сте ли чели никога тези думи:
"От устата на младенците и сучещите
приготвил си хвала"?
/Библейско общество 2000/
Чуваш ли какво казват тия? А Исус им каза: Чувам. Не сте ли никога чели тая дума: -
"Из устата на младенците и сучещите
Приготвил си хвала?"
/Протестантски 1940/
и Му рекоха: чуваш ли, какво казват те? А Иисус им отговори: да! нима никога не сте чели: "из устата на младенци и кърмачета Ти си стъкмил похвала"?
/Православен/
и рекоха му: Чуеш ли що казват тези? А Исус им казва: Ей, не сте ли чели никога че: Из устата на малки и на сучещи деца приготвил си хвала?
/Цариградски/
And said unto him, Hearest thou what these say? And Jesus saith unto them, Yea; have ye never read, Out of the mouth of babes and sucklings thou hast perfected praise?
/KJV/