за Христос

А той отговори на един от тях: Приятелю, не те онеправдавам. Не се ли договори с мене за един пеняз?

Слушай Матей 20:13
Матей 20:13

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Матей 20:13

Отговорът на стопанина към един от тях ни дава вечните поуки от притчата. Най-напред той казва следното: „Приятелю, не те онеправдавам. Не се ли погоди с мене за един пеняз? Вземи си своето и иди си; моята воля е да дам на тоя последния както и на тебе.“ Първите се спазаряват да работят за един пеняз на ден и получават точно толкова. Другите се оставят на милостта на стопанина и получават според неговата милост. По-добре е да оставиш наградата си в ръцете на Господ, отколкото да сключваш споразумение с Него.

Други преводи на Матей 20:13: