за Христос

Матей 2   

1 Поклонението на мъдреците
А когато се роди Исус във Витлеем Юдейски в дните на цар Ирод, ето, мъдреци от изток пристигнаха в Йерусалим.
2 И казаха: Къде е Юдейският Цар, който се е родил? Защото видяхме звездата Му на изток и дойдохме да Му се поклоним.
3 Като чу това, цар Ирод се смути и цял Йерусалим заедно с него.
4 Затова събра всички главни свещеници и книжници на народа и ги разпитваше къде трябва да се роди Христос.
5 А те му казаха: Във Витлеем Юдейски, защото така е писано чрез пророка:
6 "И ти, Витлееме, земьо Юдова,
никак не си най-малък между Юдовите началства,
защото от тебе ще произлезе Вожд,
Който ще бъде пастир на Моя народ Израел."
7 Тогава Ирод повика тайно мъдреците и внимателно разучи от тях времето, когато се е явила звездата.
8 И като ги изпрати във Витлеем, каза им: Идете, разпитайте внимателно за Детето; и като Го намерите, известете ме, за да ида и аз да Му се поклоня.
9 А те, като изслушаха царя, си тръгнаха; и, ето, звездата, която бяха видели на изток, вървеше пред тях, докато дойде и спря над мястото, където беше Детето.
10 Като видяха звездата, се зарадваха твърде много.
11 И като влязоха в къщата, видяха Детето с майка Му Мария, паднаха и Му се поклониха; и като отвориха съкровищата си, принесоха Му дарове - злато, ливан и смирна.
12 А понеже бяха предупредени от Бога насън да не се връщат при Ирод, те си отидоха по друг път в своята страна.
13 А след като си отидоха, ето, ангел от Господа се явява насън на Йосиф и казва: Стани, вземи Детето и майка Му и бягай в Египет, и остани там, докато ти кажа, защото Ирод ще потърси Детето, за да Го погуби.
14 И така, той стана, взе Детето и майка Му през нощта и отиде в Египет,
15 където остана до смъртта на Ирод, за да се сбъдне изреченото от Господа чрез пророка, който казва:
"От Египет повиках Сина Си."
16 Избиването на младенците
Тогава Ирод, като видя, че беше подигран от мъдреците, разяри се много и прати да погубят всички момченца във Витлеем и във всичките му околности, на две години и по-малки, според времето, което внимателно беше разучил от мъдреците.
17 Тогава се изпълни изреченото от пророк Йеремия, който казва:
18 "Глас се чу в Рама,
плач и голямо ридание;
Рахил оплакваше децата си
и не искаше да се утеши, защото ги няма вече."
19 Завръщането от Египет
(Марк 1:9; Лука 2:39, 40)

А като умря Ирод, ето, ангел от Господа се яви насън на Йосиф в Египет и каза:
20 Стани, вземи Детето и майка Му и иди в Израелевата земя; защото измряха онези, които искаха живота на Детето.
21 И така, той стана, взе Детето и майка Му и дойде в Израелевата земя.
22 Но като чу, че над Юдея царувал Архелай, на мястото на баща си Ирод, страхуваше се да иде там; и предупреден от Бога насън, се оттегли в Галилейските околии,
23 дойде и се засели в един град, наречен Назарет; за да се сбъдне казаното чрез пророците, че ще се нарече Назарянин.
Матей: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28