за Христос

"Ето, девицата ще зачене и ще роди син;
и ще го нарекат Емануил", което значи: Бог с нас.

Слушай Матей 1:23
Матей 1:23

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Матей 1:23

Пророчеството от Исая 7:14 съдържа предсказанието за уникалното раждане на Детето („Ето, девица ще зачне“), пола на Детето („и ще роди Син“) и името на Детето („и ще го нарече Емануил“). Матей добавя обяснението, че Емануил означава „Бог с нас“. Никъде няма каквото и да било свидетелство, че докато е бил на земята, Христос някога е бил наречен

Емануил. Той винаги е бил наричан Исус. Но значението на името Исус, (вж. по-горе коментара върху 21 стих) съдържа в себе си значението на присъствието на Бог с нас. Също така е възможно Емануил да е наименование на Христос, което ще се използва най-вече при Неговото Второ идване.

Други преводи на Матей 1:23: