за Христос

Тя ще роди Син, Когото ще наречеш Исус; защото Той е, Който ще спаси народа Си от греховете му.

Слушай Матей 1:21
Матей 1:21

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Матей 1:21

След това Ангелът открива пола, името и мисията на нероденото Дете. Мария ще роди Син. Той ще бъде наречен ИСУС (което означава „Йехова е спасението“ или „Йехова, Спасителят“). Верен на Своето Име, Той ще „спаси людете Си от греховете им“. Това Дете на съдбата е Самият Йехова, Който посети земята, за да спаси хората от наказанието на греха и по-късно от самото присъствие на греха.

Други преводи на Матей 1:21: