за Христос

Но когато намисли това, ето, ангел от Господа му се яви насън и каза: Йосифе, сине Давидов, не бой се да вземеш жена си Мария; защото заченатото в нея е от Святия Дух.

Слушай Матей 1:20
Матей 1:20

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Матей 1:20

Докато този благороден и предпазлив човек обмисля стратегията за защитата на Мария, „ангел от Господа му се яви насъне“. Обръщението „Йосифе, сине Давидов“ без съмнение има за цел да напомни на Йосиф за неговото царско потекло и да го подготви за необикновеното идване на Месията - Царя на Израел. Той не трябва да има никакви съмнения по отношение на брака си с Мария. Всички подозрения, засягащи нейната непорочност, са неоснователни. Нейната бременност е чудо, сътворено от Светия Дух.

Други преводи на Матей 1:20:

Но докато обмисляше това, един ангел, изпратен от Господа, му се яви насън и каза: Йосифе, сине Давидов, не се страхувай да вземеш Мария за своя жена, защото детето, което очаква, е от Святия Дух.
/Съвременен превод 2004/
Но когато мислеше това, ето, Господен ангел му се яви насън и каза: Йосифе, сине Давидов, не се бой да вземеш жена си Мария, защото заченатото в нея е от Светия Дух.
/Верен 2002/
Но когато мислеше това, ето, ангел от Господа му се яви насън и каза: Йосифе, сине Давидов, не бой се да вземеш жена си Мария; защото заченатото в нея е от Святия Дух.
/Библейско общество 2000/
Но, когато мислеше това, ето, ангел от Господа му се яви насъне и каза: Иосифе, сине Давидов, не бой се да вземеш жена си Мария; защото зачнатото в нея е от Светия Дух.
/Протестантски 1940/
Но това когато помисли той, ето, ангел Господен яви му се на сън и казваше: Иосифе сине Давидов, не бой се да вземеш жена си Мария; защото зачнатото в нея от Духа Светаго е.
/Цариградски/
But while he thought on these things, behold, the angel of the LORD appeared unto him in a dream, saying, Joseph, thou son of David, fear not to take unto thee Mary thy wife: for that which is conceived in her is of the Holy Ghost.
/KJV/