за Христос

Матей 1:18-25   

18 Рождението на Исус Христос
(Лука 1:26-35; 2:1-7)

А рождението на Исус Христос стана така: след като майка Му Мария беше сгодена за Йосиф, преди да се бяха съединили, тя се оказа бременна от Святия Дух.
19 А мъжът й Йосиф, понеже беше праведен, а пък не искаше да я изложи, намисли да я напусне тайно.
20 Но когато намисли това, ето, ангел от Господа му се яви насън и каза: Йосифе, сине Давидов, не бой се да вземеш жена си Мария; защото заченатото в нея е от Святия Дух.
21 Тя ще роди Син, Когото ще наречеш Исус; защото Той е, Който ще спаси народа Си от греховете му.
22 А всичко това стана, за да се сбъдне изреченото от Господа чрез пророка, който казва:
23 "Ето, девицата ще зачене и ще роди син;
и ще го нарекат Емануил", което значи: Бог с нас.
24 И така, Йосиф, като стана от сън, направи, както му заповяда ангелът от Господа, и взе жена си;
25 но не я познаваше, докато тя роди първородния си син; и Го нарече Исус.
Матей: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28