за Христос

Родословието на Исус Христос
(Лука 3:23-38)

Родословието на Исус Христос, син на Давид, син на Авраам.

Слушай Матей 1:1
Матей 1:1

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Матей 1:1

Изразът „родословието на Исус Христос, Син на Давид, Син на Авраам“ е подобен на израза в Битие 5:1: „Ето списъка на Адамовото потомство.“ Първият Адам е бил глава на първото или физическото създание. Христос като последния Адам е глава на новото или духовното създание.

Обектът на това Евангелие е Исус Христос. Името Исус означава Йехова - Спасител, докато Христос (Помазаник) ни Го представя като дълго чакания Месия на Израел. Наименованието Син на Давид Го показва като носител на двете функции, дадени Му в Стария Завет - тази на Месията и тази на Царя. Наименованието Син на Авраам представя нашия Господ като Онзи, чрез Когото се изпълнява последното обещание, дадено на праотеца на юдейския народ.

Исторически родословието може да се раздели на три части: от Авраам до Есей, от Давид до Йосия и от Ехония до Йосиф. Първата част завършва с Давид; втората включва царския период; третата документира списъка на царското потомство в изгнаническия период (576 г. пр. Хр. и след това).

В това родословие се съдържат и някои интересни особености. В него например се четат имената на четири жени: Тамар, Рахав, Рут и Витсавее (онази, която е била Уриевата жена). Тъй като в източните родословни списъци рядко са били споменавани женски имена, включването на тези жени става още по-удивително и поради факта, че две от тях са били блудници (Тамар и Рахав), една е извършила изневяра (Витсавее) и две са били нееврейки (Рахав и Рут). Тяхното включване във въведението на Матей може би идва да покаже по един изкусен начин, че Христос ще донесе спасение на грешните и милост за езичниците и че чрез Него границите между расите и половете ще бъдат заличени.

Интересно е също така и споменаването на един цар на име Ехония (Йехония). В Еремия 22:30 Бог произнася проклятие върху този човек:

„Така казва Господ: Запишете тоя човек за бездетен, Човек, който няма да успее в дните си; Защото ни един човек от потомството му не ще успее да седи на Давидовия престол и да властва вече над Юда.“

Ако Исус беше действителен син на Йосиф, Той щеше да попадне под това проклятие. И все пак Той е трябвало да бъде законен син на Йосиф, за да унаследи правото върху трона на Давид. Проблемът е бил разрешен чрез чудото на раждането на Христос от девица: така Исус е станал законен Наследник на Давидовия трон чрез Йосиф и действителен Син на Давид чрез Мария. Проклятието върху Ехония не е паднало върху Мария или нейните деца, тъй като тя не е потомка на Ехония.

Други преводи на Матей 1:1: