за Христос

И ви казвам: Който напусне жена си, освен поради прелюбодейство, и се ожени за друга, той прелюбодейства, и който се ожени за нея, когато бъде напусната, той прелюбодейства.

Слушай Матей 19:9
Матей 19:9

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Матей 19:9

След това Господ заявява като абсолютен Авторитет, че старата снизходителност на закона по отношение на развода вече не съществува. Оттук нататък има само едно основание за развод - изневярата. Ако човек се разведе по някаква друга причина и се ожени повторно, той се обвинява в прелюбодеяние.

Въпреки че това не е казано изрично, може да се направи извод, че при получаване на развод поради изневяра невинният партньор е свободен да сключи повторен брак. В противен случай разводът практически няма да се различава от обикновената раздяла.

Сексуалната изневяра или непозволените полови отношения извън брака се наричат прелюбодеяние. Много способни ученици на Библията мислят, че това се отнася само до предбрачните полови връзки, които стават явни след женитбата (вж. Второзак. 22:13-21). Други смятат, че това важи само за юдейските брачни обичаи и че тази е причината, поради която за „клаузата на изключението“ се говори само тук, в Евангелието от Матей или така нареченото „еврейско Евангелие“.

Други преводи на Матей 19:9:

Казвам ви, че всеки, който се разведе с жена си и се ожени за друга жена, върши прелюбодейство. Мъжът може да се разведе с жена си само ако тя му изневери.
/Съвременен превод 2004/
А казвам ви: който напусне жена си, освен поради блудство, и се ожени за друга, той прелюбодейства; и който се ожени за напусната, прелюбодейства.
/Верен 2002/
И ви казвам: Който напусне жена си, освен поради прелюбодейство, и се ожени за друга, той прелюбодейства, и който се ожени за нея, когато бъде напусната, той прелюбодейства.
/Библейско общество 2000/
И казвам ви: Който напусне жена си, освен за прелюбодейство, и се ожени за друга, той прелюбодействува; и който се ожени за нея, когато бъде напусната, прелюбодействува.
/Протестантски 1940/
Аз пък ви казвам: който напусне жена си, освен поради прелюбодеяние, и се ожени за друга, той прелюбодействува; и който се ожени за напусната, прелюбодействува.
/Православен/
И казвам ви че който напусне жена си, освен за прелюбодейство, и се ожени за друга, прелюбодеец бива; и който се ожени за напусната, прелюбодеец бива.
/Цариградски/
And I say unto you, Whosoever shall put away his wife, except it be for fornication, and shall marry another, committeth adultery: and whoso marrieth her which is put away doth commit adultery.
/KJV/