за Христос

А Исус ги погледна и им каза: За хората това е невъзможно, но за Бога всичко е възможно.

Слушай Матей 19:26
Матей 19:26

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Матей 19:26

В отговор Господ казва: „За човеците това е невъзможно, но за

Бог всичко е възможно.“ Като човеци за нас е невъзможно да се спасим сами - само Бог може да ни спаси. Но за богатия е много по-трудно да подчини волята си на Христос, отколкото за бедния, което личи и от факта, че има много малко искрено вярващи богати християни. За богатите е почти невъзможно да спрат да се уповават на видимия материален свят и да повярват в един невидим Спасител. Само Бог може да извърши тази промяна.

На това място повечето тълкуватели и проповедници на Библията не пропускат да кажат, че няма нищо лошо в това, християните да бъдат богати. Странно защо, в подкрепа на това мнение, което оправдава натрупването на богатства на земята, се използва пасаж от Библията, в който Господ изтъква богатствата като пречка за вечното благоденствие на човека. Как може един истински християнин да държи толкова много на материалните богатства, като вижда толкова много нуждаещи се хора навсякъде около себе си; като съзнава колко е категорична забраната на Господ да си събираме богатства на земята; и като знае, че е наближило времето за връщането на Христос на земята! Натрупаните богатства са нашето изобличение за това, че ние не обичаме ближните си както себе си.

Други преводи на Матей 19:26: