за Христос

А учениците, като чуха това, твърде много се зачудиха и казаха: Като е така, кой може да се спаси?

Слушай Матей 19:25
Матей 19:25

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Матей 19:25

Учениците са поразени от тези думи. Като юдеи, които живеят според Мойсеевия закон, който обещава благоденствие на всички, които му се подчиняват, те правилно си представят богатството като показател за Божието благословение. Но щом като богатите не могат да се спасят, то тогава кой може?

Други преводи на Матей 19:25: