за Христос

При това ви казвам: По-лесно е камила да мине през иглени уши, отколкото богат да влезе в Божието царство.

Слушай Матей 19:24
Матей 19:24

Препратки:

Други преводи на Матей 19:24: