за Христос

А Исус каза на учениците Си: Истина ви казвам: Трудно ще влезе богат в небесното царство.

Слушай Матей 19:23
Матей 19:23

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Матей 19:23

Тази реакция на младия богаташ кара Исус да отбележи, че за богатия е трудно да влезе в небесното царство. Богатствата имат способността да се превръщат в идоли. Много е трудно да ги притежаваш, без да започнеш да се уповаваш изцяло на тях. Нашият Господ заявява, че е по-лесно „камила да мине през иглени уши, отколкото богат да влезе в Божието царство.“ Тук Той използва едно езиково средство, познато като хипербола или силно преувеличение на факт от действителността за произвеждане на незабравимо впечатление върху слушателя.

Ясно е, че една камила никога няма да успее да мине през иглено ухо. Много хора приемат, че игленото ухо е образ на малката вратичка в градската порта. Камилата би могла да се промуши през нея, ако падне на колене, но това ще стане много трудно. Думата, която използва Лука в сходния текст, е същата дума, която се използва и за хирургическа игла. От целия контекст става ясно, че Господ няма предвид, че това е трудно да стане, а че е невъзможно да стане. Казано просто, богатият не може да се спаси. .

Други преводи на Матей 19:23: