за Христос

Но младежът, като чу тези думи, отиде си наскърбен, защото беше човек с много имот.

Слушай Матей 19:22
Матей 19:22

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Матей 19:22

Вместо това той си отива наскърбен.

Други преводи на Матей 19:22: