за Христос

почитай баща си и майка си; и обичай ближния си както себе си.

Слушай Матей 19:19
Матей 19:19

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Матей 19:19

След това Господ изрежда петте заповеди, които особено пряко засягат младия богаташ, като ги степенува по важност, завършвайки с най-важната: „Обичай ближния си като себе си.“ Сляп за собствения си егоизъм, младежът има наглостта да се похвали, че винаги е спазвал тези заповеди.

Други преводи на Матей 19:19: