за Христос

А Той му отговори: Защо питаш Мене за доброто? Един Бог има, Който е добър. Но ако искаш да влезеш в живота, пази заповедите.

Слушай Матей 19:17
Матей 19:17

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Матей 19:17

Нашият Господ продължава разговора с цел да покаже какво е отношението на младежа към тези две положения. Когато Исус му задава въпроса „Защо питаш Мене за доброто? Един [Бог] има, Който е добър“,

Той не отрича Своята Божественост, но дава на младежа възможност да каже: „Затова Те питам за доброто: защото Ти си Бог.“

За да провери как младият човек разбира пътя на спасението, Исус му казва: „Но ако искаш да влезеш в живота, пази заповедите.“ Това не означава, че човек може да се спаси, като пази заповедите. Господ използва закона, за да предизвика изобличение за грях в сърцето на този човек, тъй като младежът все още живее със заблуждението, че може да наследи царството заради делата си. Щом мисли така, нека да се подчинява на закона, който му казва какви трябва да бъдат тези дела.

Други преводи на Матей 19:17:

Исус му каза: Защо питаш мен какво е добро? Един единствен е Онзи, който е добър! Но ако искаш да влезеш в живота, изпълнявай заповедите.
/Съвременен превод 2004/
А Той му каза: Защо питаш Мен за доброто? Един има, който е добър. Но ако искаш да влезеш в живота, пази заповедите.
/Верен 2002/
А Той му каза: Защо питаш Мен за доброто? Един [Бог] има, Който е добър. Но ако искаш да влезеш в живота, пази заповедите.
/Библейско общество 2000/
А той му каза: Защо питаш Мене за доброто? Един [Бог] има, който е добър. Но ако искаш да влезеш в живота пази заповедите.
/Протестантски 1940/
А Той му отговори: защо Ме наричаш благ? Никой не е благ, освен един Бог. Но ако искаш да влезеш в живот вечен, опази заповедите.
/Православен/
А той му рече: Защо ме казваш благ? Никой не е благ тъкмо един Бог. Но ако искаш да влезеш в живота, упази заповедите.
/Цариградски/
And he said unto him, Why callest thou me good? there is none good but one, that is, God: but if thou wilt enter into life, keep the commandments.
/KJV/