за Христос

Богатство и вечен живот
(Марк 10:17-31; Лука 17:18-30)

И, ето, един младеж дойде при Него и каза: Учителю, какво добро да направя, за да имам вечен живот?

Слушай Матей 19:16
Матей 19:16

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Матей 19:16

Следващото събитие ни отвежда точно в обратната посока. След като току-що сме видели, че небесното царство принадлежи на малките деца, сега ще видим колко е трудно на възрастните да влязат в него.

Някакъв богаташ спира Господ, като Му задава един явно искрен въпрос. Той Го спира с обръщението „Учителю“ и Го пита какво трябва да направи, за да има вечен живот. Въпросът сам по себе си показва невежеството на богаташа по отношение на истинската самоличност на Исус и начина на спасение на човека. Той нарича Исус „Учител“ и по този начин Го поставя на едно и също ниво с други велики мъже, Освен това той мисли, че вечният живот може да се спечели чрез изпълнението на няколко задължения, а не да се получи като дар от Бог.

Други преводи на Матей 19:16: