за Христос

Исус отново в Юдея
(Марк 10:1; Лука 9:51)

Когато Исус свърши тези думи, тръгна от Галилея и дойде в пределите на Юдея отвъд Йордан.

Слушай Матей 19:1
Матей 19:1

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Матей 19:1

След като приключва служението Си в Галилея, Христос се отправя на юг към Ерусалим. Въпреки че не е известно откъде точно е минал, става ясно, че е пътувал през Перея, една област на изток от река Йордан. Матей говори за нея като за „пределите на Юдея отвъд Йордан“. Служението на Христос в Перея е описано от 19:1 до 20:16 или 28. Не е казано ясно кога точно Исус пресича Йордан и влиза в Юдея.

Други преводи на Матей 19:1: