за Христос

Ако те съблазни ръката ти или кракът ти, отсечи го и го хвърли. По-добре е за тебе да влезеш в живота сакат или куц, отколкото с две ръце или с два крака да бъдеш хвърлен във вечния огън.

Слушай Матей 18:8
Матей 18:8

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Матей 18:8

Без значение коя част от тялото е съгрешила - ръката, кракът или окото - по-добре да я жертваш под ножа, отколкото да я оставиш да разруши Божието дело в живота на друг човек. По-добре да Влезеш в живота без крака или очи, отколкото да запазиш всички части на физическото си тяло, а да влезеш в ада. Господ не казва, че някои християни ще бъдат без крака или ръце В небето, а само описва физическото състояние на някои от тях, когато напускат този живот, за да отидат в другия. Няма съмнение, че нашето тяло след възкресението ще бъде цяло и съвършено.

Други преводи на Матей 18:8:

Ако ръката ти или кракът ти те изкушават да извършиш грях, отрежи ги и ги хвърли. По-добре е за теб да влезеш в живота без ръка или крак, отколкото да имаш две ръце и два крака, но да бъдеш хвърлен във вечния огън.
/Съвременен превод 2004/
Ако те съблазнява #или: подвежда към грях# ръката ти или кракът ти, отсечи го и го хвърли от себе си: по-добре е за теб да влезеш в живота куц или недъгав, отколкото с две ръце или с два крака да бъдеш хвърлен във вечния огън.
/Верен 2002/
Ако те съблазни ръката ти или кракът ти, отсечи го и го хвърли. По-добре е за теб да влезеш в живота куц или сакат, отколкото с две ръце или с два крака да бъдеш хвърлен във вечния огън.
/Библейско общество 2000/
Ако те съблазни ръката ти или ногата ти, отсечи я и хвърли я; по-добре е за тебе да влезеш в живота куц или недъгав, отколкото с две ръце или с две нозе да бъдеш хвърлен във вечния огън.
/Протестантски 1940/
Ако те съблазнява ръката ти или ногата ти, отсечи ги и хвърли от себе си: по-добре е за тебе да влезеш в живота без ръка или без нога, отколкото с две ръце и с две нозе да бъдеш хвърлен в огън вечний;
/Православен/
И ако те съблазнява ръката ти или ногата ти, отсечи ги, и хвърли ги от себе си: по-добре ти е да влезеш в животът хром или клосен, а не с две ръце или с две нозе, да бъдеш хвърлен във вечния огън.
/Цариградски/
Wherefore if thy hand or thy foot offend thee, cut them off, and cast them from thee: it is better for thee to enter into life halt or maimed, rather than having two hands or two feet to be cast into everlasting fire.
/KJV/