за Христос

А който съблазни едно от тези, малките, които вярват в Мене, за него би било по-добре да се окачи на врата му един воденичен камък и да потъне в морските дълбочини.

Слушай Матей 18:6
Матей 18:6

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Матей 18:6

От друга страна, всеки, който съблазни някой християнин да извърши грях, си навлича голямо осъждение: „за него би било по-добре да се окачеше на врата му един воденичен камък и да потънеше в морските дълбочини.“ (Камъкът, за който става въпрос тук, е толкова голям, че, за да бъде повдигнат, е необходимо да се използва някое товарно животно.) Много е лошо да съгрешиш, но още по-лошо е да подведеш някой друг вярващ да съгреши. Това означава да унищожиш неговата невинност, да поквариш неговите мисли и да опетниш неговото име. По-добре да умреш от насилствена смърт, отколкото да се отнесеш несериозно към чистотата на друг човек!

Други преводи на Матей 18:6:

Но който изкуши едно от тези малките, които вярват в мен, да извърши грях, за него би било по-добре да окачат воденичен камък на шията му и да се удави в дълбокото море.
/Съвременен превод 2004/
А който съблазни #или: подведе към грях# един от тези малките, които вярват в Мен, за него би било по-добре да се окачеше на врата му един воденичен камък и да потънеше в морските дълбочини.
/Верен 2002/
А който съблазни едно от тези, малките, които вярват в Мен, за него би било по-добре да се окачи на врата му един воденичен камък и да потъне в морските дълбочини.
/Библейско общество 2000/
А който съблазни едно от тия малките, които вярват в Мене, за него би било по-добре да се окачеше на врата му един воденичен камък, и да потънеше в морските дълбочини.
/Протестантски 1940/
а който съблазни едного от тия малките, които вярват в Мене, за него е по-добре да му надянат воденичен камък на шията и да го хвърлят в морската дълбочина.
/Православен/
А който съблазни едного от тези малките, които верват в мене, за него по-добре би било да се окачеше на врата му камик воденичен, и да потънеше в дълбините на морето.
/Цариградски/
But whoso shall offend one of these little ones which believe in me, it were better for him that a millstone were hanged about his neck, and that he were drowned in the depth of the sea.
/KJV/