за Христос

И който приеме едно такова детенце в Мое име, Мене приема.

Слушай Матей 18:5
Матей 18:5

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Матей 18:5

Тук Исус неусетно преминава от сравнението с материалното дете към сравнението с духовното дете. Всеки човек, който приеме един от Неговите скромни последователи в Негово име, ще бъде възнаграден така, сякаш е приел Самия Господ. Това, което се прави за ученика, се счита като направено за Учителя.

Други преводи на Матей 18:5: