за Христос

И така, който се смири като това детенце, той е по-голям в небесното царство.

Слушай Матей 18:4
Матей 18:4

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Матей 18:4

Най-големият в царството е онзи, който смири себе си като едно малко дете. Очевидно нормите и ценностите в небесното царство са напълно противоположни на тези в света. Нашият начин на мислене трябва изцяло да се „преобърне“ - ние трябва да следваме Христос и в Неговите мисли (фил. 2:5-8).

Други преводи на Матей 18:4: