за Христос

Така и Моят небесен Отец ще постъпи с вас, ако не простите от сърце всеки на брат си.

Слушай Матей 18:35
Матей 18:35

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Матей 18:35

Значението на тази притча е ясно. Бог е Царят. Всички Негови служители са натрупали един голям дълг от грехове, който не са в състояние да платят. В Своята чудна милост и състрадание Господ изплаща дълга и дава на всички пълно и свободно прощение. Сега си представете, че един християнин съгреши спрямо друг християнин. След като го порицаят, той се извинява и моли другия да му прости. Засегнатият християнин обаче отказва да му даде своята прошка. Получава се така, че този, на когото са опростили милиони левове дълг, отказва да опрости няколко дребни стотинки, които му дължат на него. Ще позволи ли Царят да остане ненаказано едно такова поведение? Разбира се, че не! Виновният ще бъде наказан в този живот и ще претърпи загуба пред Христовото съдилище.

Други преводи на Матей 18:35: