за Христос

Не трябваше ли и ти да се смилиш над съслужителя си, както и аз се смилих над теб?

Слушай Матей 18:33
Матей 18:33

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Матей 18:33

Другите служители, разгневени от тази немилостива постъпка, казали за стореното на господаря си, който се ядосал страшно много. Неговият дълг бил толкова голям и господарят въпреки това му го простил, а той самият не могъл да прости такова дребно задължение! Така слугата бил хвърлен в затвора, за да изплати целия си дълг.

Други преводи на Матей 18:33: