за Христос

Тогава господарят му го повика и му каза: Лукав слуга! Аз ти опростих целия онзи дълг, понеже ми се примоли.

Слушай Матей 18:32
Матей 18:32

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Матей 18:32

Другите служители, разгневени от тази немилостива постъпка, казали за стореното на господаря си, който се ядосал страшно много. Неговият дълг бил толкова голям и господарят въпреки това му го простил, а той самият не могъл да прости такова дребно задължение! Така слугата бил хвърлен в затвора, за да изплати целия си дълг.

Други преводи на Матей 18:32: