за Христос

А съслужителите му, като видяха станалото, дълбоко се огорчиха; дойдоха и казаха на господаря си всичко, което беше станало.

Слушай Матей 18:31
Матей 18:31

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Матей 18:31

Другите служители, разгневени от тази немилостива постъпка, казали за стореното на господаря си, който се ядосал страшно много. Неговият дълг бил толкова голям и господарят въпреки това му го простил, а той самият не могъл да прости такова дребно задължение! Така слугата бил хвърлен в затвора, за да изплати целия си дълг.

Други преводи на Матей 18:31:

Другите слуги видели какво станало и много се натъжили, затова отишли при господаря си и му разказали всичко, което се случило.
/Съвременен превод 2004/
А съслужителите му, като видяха станалото, твърде много се наскърбиха; дойдоха и казаха на господаря си всичко, което беше станало.
/Верен 2002/
А съслужителите му, като видяха станалото, много се натъжиха; дойдоха и казаха на господаря си всичко, което беше станало.
/Библейско общество 2000/
А съслужителите му, като видяха станалото, твърде много се наскърбиха; дойдоха и казаха на господаря си всичко, що бе станало.
/Протестантски 1940/
Другарите му, като видяха станалото, много се огорчиха и дойдоха, та разказаха на господаря си всичко, що се бе случило.
/Православен/
И като видеха съслужителите му това що стана, твърде се наскърбиха; и дойдоха та казаха на господаря си всичко що стана.
/Цариградски/
So when his fellowservants saw what was done, they were very sorry, and came and told unto their lord all that was done.
/KJV/