за Христос

Но той не искаше, а отиде и го хвърли в тъмница - да лежи, докато изплати дълга.

Слушай Матей 18:30
Матей 18:30

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Матей 18:30

Но този слуга имал един свой служител, който му дължал сто пеняза (няколко хиляди лева). Вместо да му ги опрости, той го сграбчил за врата и поискал от него да му изплати цялата сума. Злощастният длъжник напразно молил за отсрочка. Той бил хвърлен в затвора, докато си изплати дълга - нещо което било почти невъзможно, тъй като вече нямал никаква възможност да печели пари.

Други преводи на Матей 18:30: