за Христос

Истина ви казвам, ако не се обърнете и не станете като дечицата, няма да влезете в небесното царство.

Слушай Матей 18:3
Матей 18:3

Препратки:

Други преводи на Матей 18:3: