за Христос

Затова служителят му падна, молеше му се и каза: Имай търпение към мен и ще ти платя.

Слушай Матей 18:29
Матей 18:29

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Матей 18:29

Но този слуга имал един свой служител, който му дължал сто пеняза (няколко хиляди лева). Вместо да му ги опрости, той го сграбчил за врата и поискал от него да му изплати цялата сума. Злощастният длъжник напразно молил за отсрочка. Той бил хвърлен в затвора, докато си изплати дълга - нещо което било почти невъзможно, тъй като вече нямал никаква възможност да печели пари.

Други преводи на Матей 18:29: