за Христос

Затова слугата падна, кланяше му се и каза: Господарю, имай търпение към мен и ще ти платя всичко.

Слушай Матей 18:26
Матей 18:26

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Матей 18:26

В притчата се говори за един цар, който искал да изчисти дълговете на слугите си. Един от тях, който му дължал десет хиляди таланта, не бил в състояние да изплати дълга и затова царят наредил той и семейството му да бъдат продадени като роби. Отчаяният слуга помолил за отсрочка, обещавайки да изплати всичко, ако му дадат тази възможност.

„Като Всички длъжници той бил твърдо убеден, че Всичко ще се оправи, стига само да му дадат време (ст. 26). Общият приход на Галилея по онова

Време наброявал 300 таланта, а този човек дължал 10 000! Това е една много важна подробност. Тази огромна цифра има за цел да порази читателите, да грабне тяхното внимание и освен това да покаже колко е огромен дългът ни към Бог. Мартин Jlymep казва, че ние всички сме просяци пред Бог и нямаме никаква надежда да изплатим нашия дълг.“ (Всекидневни бележки на Библейското дружество)

Когато господарят Видял разкаянието на своя слуга, той му простил целия дълг от 10 000 таланта. Това негово действие не е продиктувано от справедливост, а от една огромна по размери милост.

Други преводи на Матей 18:26: