за Христос

Притча за безмилостния слуга
Затова небесното царство прилича на един цар, който поиска да прегледа сметките на слугите си.

Слушай Матей 18:23
Матей 18:23

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Матей 18:23

После Исус разказва една притча за небесното царство, с която иска да ни предпази от последствията на духа на злопаметност за онези, които са били простени по милост.

Други преводи на Матей 18:23: