за Христос

Исус му каза: Не ти казвам до седем пъти, а до седемдесет пъти по седем.

Слушай Матей 18:22
Матей 18:22

Препратки:

Други преводи на Матей 18:22: