за Христос

Защото, където двама или трима са събрани в Мое име, там съм и Аз посред тях.

Слушай Матей 18:20
Матей 18:20

Препратки:

Други преводи на Матей 18:20: