за Христос

Пак ви казвам, че ако двама от вас се съгласят на земята за каквото и да било нещо, което да поискат, ще им бъде дадено от Моя Отец, Който е на небесата.

Слушай Матей 18:19
Матей 18:19

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Матей 18:19

Проблемът, който може да възникне тук, е колко голямо трябва да бъде това християнско общество, за да може да „завързва“ и „развързва“? Отговорът е, че двама вярващи са достатъчни, за да поставят такива въпроси в молитва пред Бог и да могат да бъдат сигурни, че ще бъдат чути. Освен като обещание за отговор при конкретната молитва, засягаща въпроса за дисциплината в църквата, 19 ст. може да се разглежда и като обещание за отговор при всяка молитва. При разглеждане на второто му значение обаче не трябва да се забравя и цялостното учение на Библията по въпроса за молитвата. Така например нашите молитви трябва да бъдат:

1. В съответствие с изявената ни Божия воля ( Йоан 15:14,15).

2. Изказани с вяра ( Яков 1:6-8).

3. Искрени ( Евреи 10:22а).

Други преводи на Матей 18:19:

Казвам ви също, че ако двама от вас са единодушни за това, за което се молят, то моят Баща в небесата ще го изпълни.
/Съвременен превод 2004/
Пак ви казвам, че ако двама от вас се съгласят на земята за каквото и да било нещо, което да поискат, ще им бъде от Моя Отец, който е на небесата.
/Верен 2002/
Пак ви казвам, че ако двама от вас се съгласят на земята за каквото и да било нещо, което да поискат, ще им бъде дадено от Моя Отец, Който е на небесата.
/Библейско общество 2000/
Пак ви казвам, че ако двама от вас се съгласят на земята за каквото и да било нещо, което да поискат, ще им бъде дадено от Отца Ми, Който е на небесата.
/Протестантски 1940/
Пак ви казвам, че, ако двама от вас се съгласят на земята да попросят нещо, каквото и да било, ще им бъде дадено от Моя Отец Небесен;
/Православен/
Пак ви казвам че двама от вас ако се съгласят на земята за всеко нещо, което би да попросят, ще им бъде от Отца моего, който е на небеса;
/Цариградски/
Again I say unto you, That if two of you shall agree on earth as touching any thing that they shall ask, it shall be done for them of my Father which is in heaven.
/KJV/