за Христос

Прощаването на брата
(Лука 17:3-4)

И ако съгреши брат ти спрямо теб, иди, покажи вината му между теб и него насаме. Ако те послуша, спечелил си брат си.

Слушай Матей 18:15
Матей 18:15

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Матей 18:15

Тук са дадени специални наставления за това, което християнинът е длъжен да прави, когато друг вярващ е съгрешил спрямо него. Първото нещо, което трябва да се направи в този случай, е да се направи опит да се разреши проблемът между двамата. Ако виновният признае грешката си, те трябва да се помирят. Бедата е в това, че ние не винаги постъпваме по този начин, а започваме да одумваме провинилия се пред всички останали. В такъв случай проблемът избухва с нова сила като пожар на открито и караницата расте като лавина. Нека запомним, че първото нещо, което трябва да направим, е да идем, да покажем на провинилия се грешката му и да се помирим насаме.

Други преводи на Матей 18:15:

Ако твоят брат или сестра извърши грях спрямо теб, иди и кажи на този човек в какво е сгрешил. Но го направи насаме, между вас двамата. Ако човекът се вслуша в думите ти, значи си му помогнал отново да бъде твой брат.
/Съвременен превод 2004/
И ако съгреши брат ти, иди, покажи вината му между теб и него насаме. Ако те послуша, спечелил си брат си.
/Верен 2002/
И ако брат ти съгреши спрямо теб, иди, покажи вината му между теб и него насаме. Ако те послуша, спечелил си брат си.
/Библейско общество 2000/
И ако ти съгреши брат ти, иди, покажи вината му между тебе и него самия. Ако те послуша, спечелил си брата си.
/Протестантски 1940/
Ако съгреши против тебе брат ти, иди и го изобличи насаме; ако те послуша, спечелил си брата си;
/Православен/
А ако ти съгреши брат ти, иди и обличи го между тебе и него самичък. Ако те послуша, спечелил си брата си:
/Цариградски/
Moreover if thy brother shall trespass against thee, go and tell him his fault between thee and him alone: if he shall hear thee, thou hast gained thy brother.
/KJV/