за Христос

Също така не е по волята на вашия Отец, Който е на небесата, да загине нито един от тези, малките.

Слушай Матей 18:14
Матей 18:14

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Матей 18:14

Те са важни не само за ангелите и за Овчаря, но и за Бог Отец. Не е по Неговата воля да загине нито един от тия малките. Ако те са толкова важни, че занимават вниманието на ангелите, на Господ Исус и на Бог Отец, то ясно е, че ние никога не трябва да ги презираме, независимо от това, колко непривлекателни или прости могат да ни изглеждат те.

Други преводи на Матей 18:14: