за Христос

Притча за загубената овца
(Лука 15:3-7)

Как ви се вижда? Ако някой човек има сто овце и едната от тях се заблуди, не оставя ли деветдесет и деветте и не отива ли по хълмовете да търси заблудилата се?

Слушай Матей 18:12
Матей 18:12

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Матей 18:12

Тези „малките“ са и обект на спасителното служение на любящия Овчар. Дори само една от стоте Му овце да се заблуди, Той оставя деветдесет и деветте, за да отиде да търси изгубената, и не се връща, докато не я намери. Радостта, която овчарят изпитва, след като намери заблудената овца, трябва да ни научи да уважаваме и ценим Неговите „малки“.

Други преводи на Матей 18:12:

Ако човек има сто овце и една от тях се изгуби, той ще остави другите деветдесет и девет на хълма и ще отиде да търси изгубилата се, нали?
/Съвременен превод 2004/
Как ви се вижда? Ако някой човек има сто овце и едната от тях се заблуди, не оставя ли деветдесет и деветте и не отива ли по хълмовете да търси заблудилата се?
/Верен 2002/
Как ви се вижда? Ако някой човек има сто овце и едната от тях се заблуди, не оставя ли деветдесет и деветте и не отива ли по хълмовете да търси заблудилата се?
/Библейско общество 2000/
Как ви се вижда? Ако някой човек има сто овце и едната от тях се заблуди, не оставя ли деветдесетте и девет, и не отива ли по бърдата да търси заблудилата се?
/Протестантски 1940/
Как ви се струва? Ако някой има сто овци, и една от тях се заблуди, не ще ли остави деветдесетте и девет, и не ще ли иде по планините да дири заблудената?
/Православен/
Как ви се вижда? Ако некой си человек има сто овци, и се изгуби една от тех, не остава ли деветдесетте и девет на горите, и отхожда да търси изгубената?
/Цариградски/
How think ye? if a man have an hundred sheep, and one of them be gone astray, doth he not leave the ninety and nine, and goeth into the mountains, and seeketh that which is gone astray?
/KJV/