за Христос

Защото Човешкият Син дойде да спаси погиналото.

Слушай Матей 18:11
Матей 18:11

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Матей 18:11

Макар и да липсва в РИСПБ и в повечето съвременни издания на Библията, този стих, който обобщава целта на мисията на нашия Господ, е подходящ кулминационен завършек на тази част от главата и освен това присъствува в повечето стари ръкописи.

Други преводи на Матей 18:11: