за Христос

Внимавайте да не презирате нито едно от тези, малките, защото ви казвам, че техните ангели на небесата винаги гледат лицето на Моя Отец, Който е на небесата.

Слушай Матей 18:10
Матей 18:10

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Матей 18:10

След това Божият Син предупреждава да не презираме „ни един от тия малките“, независимо дали е дете или някой друг, който принадлежи на царството. За да подчертае колко са важни те за Него, Той добавя, че техните ангели стоят непрекъснато в присъствието на Бог и гледат лицето Му. Тук под „ангели“ вероятно се разбира „ангели-пазители“ (вж. също Евреи 1:14).

Други преводи на Матей 18:10:

Внимавайте да не презирате нито едно от тези малките, защото техните ангели в небесата винаги гледат лицето на моя Баща в небесата. [
/Съвременен превод 2004/
Внимавайте да не презирате нито едно от тези малките, защото ви казвам, че техните ангели на небесата винаги гледат лицето на Моя Отец, който е на небесата.
/Верен 2002/
Внимавайте да не презирате нито едно от тези, малките, защото ви казвам, че техните ангели на небесата винаги гледат лицето на Моя Отец, Който е на небесата.
/Библейско общество 2000/
Внимавайте да не презирате ни едно от тия малките, защото ви казвам, че техните ангели на небесата винаги гледат лицето на Отца Ми, Който е на небесата.
/Протестантски 1940/
Гледайте да не презрете едного от тия малките, защото, казвам ви, техните Ангели на небесата винаги гледат лицето на Моя Отец Небесен.
/Православен/
Гледайте, да не презрете едного от тези малките; защото ви казвам че ангелите им на небеса винаги гледат лицето на Отца моего, който е на небеса.
/Цариградски/
Take heed that ye despise not one of these little ones; for I say unto you, That in heaven their angels do always behold the face of my Father which is in heaven.
/KJV/