за Христос

Проповед за децата
(Марк 9:33-37, 42-48; Лука 9:46-48, 17:1-2)

В същото време учениците дойдоха при Исус и казаха: Кой е по-голям в небесното царство?

Слушай Матей 18:1
Матей 18:1

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Матей 18:1

Учениците винаги са си представяли небесното царство като златния век на мира и благоденствието. Сега те започват да си мечтаят какви места да си пожелаят в него. Техният егоистичен дух намира израз във въпроса: „Кой е по-голям в небесното царство?“

Други преводи на Матей 18:1: