за Христос

Матей 17:14-21   

14 Изцеляването на бесноватия младеж
(Марк 9:14-29; Лука 9:37-43)

И когато дойдоха при народа, до Него се приближи един човек, коленичи пред Него и каза:
15 Господи, смили се над сина ми, защото е епилептик и страда зле; понеже пада в огъня и често във водата.
16 И го доведох при Твоите ученици, но те не можаха да го изцелят.
17 Исус отговори: О, роде невярващ и извратен, докога ще бъда с вас, докога ще ви търпя? Доведете го тук при Мен.
18 И Исус смъмра злия дух и той излезе от него; и момчето оздравя в същия час.
19 Тогава учениците дойдоха при Исус насаме и казаха: Защо ние не можахме да го изгоним?
20 Той им каза: Поради вашето маловерие. Защото, истина ви казвам: Ако имате вяра колкото синапово зърно, ще кажете на тази планина: Премести се оттук там и тя ще се премести; и нищо няма да е невъзможно за вас.
21 А този род не излиза освен с молитва и пост.
Матей: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28