за Христос

И Исус им каза: Внимавайте и се пазете от кваса на фарисеите и садукеите.

Слушай Матей 16:6
Матей 16:6

Препратки:

Други преводи на Матей 16:6: