за Христос

Обаче напразно Ми се кланят,
като преподават за поучения човешки заповеди."

Слушай Матей 15:9
Матей 15:9

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Матей 15:9

Лукавата им способност да изопачават думите, както си искат, изпълнява предсказаното от Исая в 29:13. Те почитат Бог само с устата си, но сърцата им са далеч от Него. Тяхното поклонение е напразно, защото те повече почитат човешките предания, отколкото Божието Слово.

Други преводи на Матей 15:9: