за Христос

"Тези хора се приближават до Мене с устата си и Ме почитат с устните си;
но сърцето им стои далеч от Мен.

Слушай Матей 15:8
Матей 15:8

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Матей 15:8

Лукавата им способност да изопачават думите, както си искат, изпълнява предсказаното от Исая в 29:13. Те почитат Бог само с устата си, но сърцата им са далеч от Него. Тяхното поклонение е напразно, защото те повече почитат човешките предания, отколкото Божието Слово.

Други преводи на Матей 15:8: