за Христос

Лицемери! Добре е пророкувал Исая за вас, като е казал:

Слушай Матей 15:7
Матей 15:7

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Матей 15:7

Лукавата им способност да изопачават думите, както си искат, изпълнява предсказаното от Исая в 29:13. Те почитат Бог само с устата си, но сърцата им са далеч от Него. Тяхното поклонение е напразно, защото те повече почитат човешките предания, отколкото Божието Слово.

Други преводи на Матей 15:7: