за Христос

Защото Бог каза: "Почитай баща си и майка си"; и: "Който злослови баща или майка, непременно да се умъртви."

Слушай Матей 15:4
Матей 15:4

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Матей 15:4

Господ Исус напомня на Своите критици, че самите те чрез преданието на старейшините престъпват Божиите заповеди. Според закона те са длъжни да почитат родителите си, включително и да ги подкрепят финансово, когато това е нужно. Но книжниците и фарисеите (и много други) не желаят да отделят пари, за да помагат на възрастните си родители, и заради това си измислят едно предание, което да ги освободи от тази отговорност. Когато бащата или майката на някой от тях се помоли за помощ, те просто казват следните думи: „Всички пари, които имам и които мога да използвам за вас, са посветени на Бог и затова не мога да ви ги дам“, след което се смятат за абсолютно свободни от каквото и да е финансово задължение. Следвайки това изкривено предание, фарисеите обезсилват Божието Слово, което им заповядва да се грижат за своите родители.

Други преводи на Матей 15:4: