за Христос

И като разпусна народа, влезе в ладията и дойде в околностите на Магадан.

Слушай Матей 15:39-
Матей 15:39-

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Матей 15:39-

След като хората се насищат, остават седем големи кошници с храна в повече. Нахранените са четири хиляди мъже освен жените и децата.

В следващата глава ще видим, че статистическите данни от двете чудеса с нахранването са много важни (16:8-12). Всяка подробност в Библията носи някакво значение. След като разпуска тълпата, Господ се качва в ладията и отива в Магадан на западния бряг на Галилейското езеро.

Други преводи на Матей 15:39-: