за Христос

Тогава Исус й отговори: О, жено, голяма е твоята вяра; нека бъде според желанието ти. И в този час дъщеря й оздравя.

Слушай Матей 15:28
Матей 15:28

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Матей 15:28

Исус я поздравява за голямата ѝ вяра. Неговите собствени невярващи деца не са гладни за хляб, но ето че едно „самопризнало се“ кученце Го моли за него. Вярата на жената е възнаградена и дъщеря ѝ веднага оздравява. Изцелението на дъщерята на тази езичница от разстояние е преобраз на Неговото сегашно служение, когато Той седи от дясно на Бог и дарява духовно изцеление на езичниците, оттегляйки благоволението Си от Своя древен народ.

Други преводи на Матей 15:28:

Тогава Исус й отговори: Ти си жена с голяма вяра! Ще направя това, което искаш. И в същия миг дъщеря й оздравя.
/Съвременен превод 2004/
Тогава Иисус в отговор й каза: О, жено, голяма е твоята вяра; нека ти бъде, както искаш. И от онзи час дъщеря й оздравя.
/Верен 2002/
Тогава Исус й отговори: О, жено, голяма е твоята вяра; нека бъде според желанието ти. И в този час дъщеря й оздравя.
/Библейско общество 2000/
Тогава Исус в отговор й рече: О жено, голяма е твоята вяра; нека ти бъде според желанието. И дъщеря й оздравя в същия час.
/Протестантски 1940/
Тогава Иисус й отговори и рече: о, жено, голяма е твоята вяра; нека ти бъде по желанието ти! И в оня час дъщеря й оздравя.
/Православен/
Тогаз отговори Исус и рече й: О жено, голема е твоята вера; нека ти бъде както искаш. И оздраве дъщеря й от онзи час.
/Цариградски/
Then Jesus answered and said unto her, O woman, great is thy faith: be it unto thee even as thou wilt. And her daughter was made whole from that very hour.
/KJV/