за Христос

А Той отговори: Аз не съм изпратен при други освен при изгубените овце от Израелевия дом.

Слушай Матей 15:24
Матей 15:24

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Матей 15:24

Затова Господ ѝ напомня, че е изпратен тук до загубените овце от „израилевия дом“, а не до езичниците, а още по-малко до ханаанците. Тя не се обезсърчава от Неговия явен отказ. Без да споменава този път обръщението „Сине Давидов“, жената продължава да Му се моли, покланяйки Му се като на Господ: „Господи, помогни ми!“ Ако не може да дойде при Него като юдейка при своя Месия, тя може да дойде като създание при своя Създател.

Други преводи на Матей 15:24: